วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2559

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพม เขต 22 (กลุ่ม 1-2)

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพม. เขต 22 (กลุ่ม 1-2) ปีการศึกษา 2561
นายพรศักดิ์ วงศ์ศิริ pornsak.wongsiri@gmail.com
รูปแบบการแข่งขัน สพม. เขต 22 (กลุ่ม 1-2)
     ในการแข่งขันให้นำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นหุ่นยนต์ในพื้นที่แข่งขัน โดยประกอบหุ่นยนต์และทดสอบสนาม ในเวลา 3 ชั่วโมง ทุกกิจกรรม
     - ชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ให้ตัด/เจาะให้เรียบร้อย แล้วมาประกอบในสนามแข่งขัน (ในพื้นที่สนามไม่ให้ตัด เจาะใดๆ)

     - ห้ามนำหุ่นยนต์สำเร็จเข้าสนามการแข่งขัน (หากประกอบแล้ว จะต้องลื้อออกก่อนเข้าสนามแข่งขัน หากถึงเวลาเริ่มประกอบหุ่นยนต์จะไม่ทดเวลาให้)
     - ข้อกำหนดหุ่นยนต์พื้นฐาน
        *1 ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุสำเร็จ ได้แก่ ชิ้นส่วนจาก CNC 3DPrint ไม้ไอศครีม เป็นต้น จะต้องผ่านการตัด เจาะด้วยเครื่องมือทั่วไป (สภาพจริงในการแข่งขัน การตัด เจาะ ต้องกระทำในสนามแข่งขัน)
        *2
 เซนเซอร์ให้เป็นไปตามตัวอย่างที่กำหนด มาบัดกรีที่สนามแข่งขัน  (ตามคุณสมบัติ ข้อ 6)

       *3 ามารถประกอบชุดเฟืองทดมาก่อนได้ (ตามคุณสมบัติ ข้อ 7)
       *4  
การแข่งขันใช้ภาระกิจสนามแข่งขันเพียงอย่างเดียว ไม่มีการนำเสนอ
สนามการแข่งขัน สพม. เขต 22 (กลุ่ม 1-2)
     1) กิจกรรมหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน  สนามพิมพ์ไวนิล   สนามพื้นฐาน

     2) กิจกรรมหุ่นยนต์ระดับกลาง    สนามพื้นพาสวู๊ด/เส้นสติกเกอร์ (2 cm) ลายสนามระดับกลาง
     3) กิจกรรมหุ่นยนต์ระดับสูง        สนามพื้นพาสวู๊ด/เส้นสติกเกอร์ (2 cm) ลายสนามระดับสูง
     4) กิจกรรมหุ่นยนต์ผสม             สนามพิมพ์ไวนิล    สนามหุ่นผสม
ตัวอย่างสนามแข่งขัน
สนามระดับพื้นฐาน ม. 1-3
สนามระดับพื้นฐาน ม. 4-6

* แนะนำโหลดสนามพื้นฐานจากลิงค์ สนามพื้นฐาน
ตัวอย่างสนามระดับกลาง (การวางกระป๋อง/ที่เก็บกระป๋อง โดยผู้เข้าแข่งขัน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น